v

Změny v rozvrhu pátek 20. 4.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zrůst Drahomír .. Stu - ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Studenovský Alois
4 přesun << Z 2.A8 20 z 6. hod
6 přesun >> Z 2.A8 na 4. hod
Studnička Jiří
2 supl. (Zr AS) F 5.A8 13 přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
2.A8
4 Z 20 přesun << St z 6. hod
4 F odpadá (Zr)
6 Z přesun >> na 20.4. 4. hod
4.A8
1 M odpadá (Zr)
5.A8
2 F 13 supluje Stu (Zr)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou