v

Změny v rozvrhu úterý 19. 6.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.A4 AS AS
4.A4 AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS
4.A8 AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS
5.A8 AS AS
8.A8 AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Studenovský Alois .. .. .. Vo Ře .. - - .. ..
Vernerová Ivana .. .. HVA Stu .. - .. - - - - - -
Zákutný Zdeněk .. ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bartonová Natalie
5 přesun << Aj 3.A8 (aB8) 26 z 8. hod
5 odpadá Aj 8.A8 (aB8)
8 přesun >> Aj 3.A8 (aB8) na 5. hod
Canini Lucie
1 odpadá Aj 4.A8 (aC8)
5 odpadá Fj 4.A8 (fC8)
Csonková Hana
4 odpadá Ch 8.A8
8 změna Chs 4.A4 (CsC+)+
9 změna Chs 4.A4 (CsC+)+
Čížová Lucie
1 odpadá Aj 4.A8 (aČ8)
Honsová Jana
5 přesun << Aj 3.A8 (aH8) 32 z 8. hod
8 přesun >> Aj 3.A8 (aH8) na 5. hod
Hons Vladimír Antonín
2 supl. (Ve AS) Čj 1.A8 03 za odpadlou
2 odpadá Čj 4.A8
Jelínková Jana
3 odpadá Tv 4.A8 (CH)
4 odpadá Tv 4.A8 (CH)
5 odpadá Tv 4.A4 (CH)
6 odpadá Tv 4.A4 (CH)
Kleinová Eva
5 odpadá Hv 5.A8 (1)
6 odpadá Hv 5.A8 (1)
Krahulíková Martina
3 změna Fj 8.A8 (fK8+)+
Mareš Karel
4 odpadá D 4.A4
6 odpadá D 8.A8
Řeřicha Jaroslav
4 supl. (St N) D 2.A8 20 za odpadlou
8 změna Ds 4.A4 (DsR+)+
9 změna Ds 4.A4 (DsR+)+
Ságlová Miroslava
3 odpadá Tv 4.A8 (D)
4 odpadá Tv 4.A8 (D)
5 odpadá Tv 4.A4 (D)
6 odpadá Tv 4.A4 (D)
Slavíková Irena
3 odpadá Nj 4.A4 (nS4)
Studenovská Alice
5 odpadá Aj 8.A8 (aS8)
Studnička Jiří
0 změna Fs 4.A4 (FsS+)+
1 změna Fs 4.A4 (FsS+)+
2 odpadá F 4.A4
3 supl. (Ve AS) F 7.A8 26 za odpadlou
Vorlová Hana
3 supl. (St N) Nj 1.A8 03 za odpadlou
3 odpadá Nj 4.A4 (nV8)
5 odpadá Nj 4.A8 (nV8)
Zlatohlávek Vlastimil
8 změna Dg 3.A4 (DgZx)+ akce školy
9 změna Dg 3.A4 (DgZx)+ akce školy
Zrůst Drahomír
4 přesun << F 6.A8 11 z 18.6. 9. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.A8
2 Čj 03 supluje HVA (Ve)
3 Nj 03 supluje Vo (St)
2.A8
4 D 20 supluje Ře (St)
3.A4
0 Ms MsV+ odpadá (Ve)
1 Ms MsV+ odpadá (Ve)
8 Zs ZsS+ odpadá (St)
9 Zs ZsS+ odpadá (St)
skup DgZx: 8.-9. hod akce školy
3.A8
5 Aj aB8 26 přesun << Ba z 8. hod
5 Aj aH8 32 přesun << Ho z 8. hod
5 M odpadá (St)
8 Aj aB8 přesun >> na 19.6. 5. hod
8 Aj aH8 přesun >> na 19.6. 5. hod
4.A4
0.-9. hod akce školy
4.A8
0.-12. hod akce školy
5.A8
5.-6. hod akce školy
6.A8
4 F 11 přesun << Zr z 18.6. 9. hod
4 Z odpadá (Ve)
7.A8
0 Ms MsV+ odpadá (Ve)
1 Ms MsV+ odpadá (Ve)
3 F 26 supluje Stu (Ve)
8 Zs ZsS+ odpadá (St)
9 Zs ZsS+ odpadá (St)
8.A8
0.-9. hod akce školy
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou