Plán akcí 1.6.2018 - 30.6.2018

 • 1.6
  pátek
  MZ JARO 2018 PMK
  předseda maturitní komise - Gymnázium Litvínov - Mgr. V.Vojtěch
  EX AJ, D, Z
  studijní výukový zájezd do Anglie - Cambridge - přihlášení žáci - Mgr. J.Honsová, Mgr. L.Čížová
 • 2.6
  sobota
 • 3.6
  neděle
 • 4.6
  pondělí
  CTK
  cykloturistický kurz pro žáky ze tříd 7.A8, 3.A4 - Mgr. J.Jelínková, Mgr. M.Ságlová, Mgr. Z.Zákutný
  DVPP IKAP B
  setkání odborné metodické skupiny a lídrů čtenářské gramotnosti - Ústí n/L - Mgr. J.Řeřicha
  DVPP - STÁŽ - FRANCIE
  stáž na Lycée Joffre Montpellier - Dr. M.Krahulíková
 • 5.6
  úterý
  CK EUROREBUS
  celostátní kolo Eurorebus - kategorie ZŠ01: sekunda (El Frem Z., Kraus Š., Vorel J., ZŠ02: tercie (Hadač J., Křivan M., Valenta J.), SŠ: oktáva (Čížek J., Frasyňuk S., Paul M,), SŠ-J: Čížek J.-8.A8, - Praha - Mgr. I.Vernerová
  CTK
  cykloturistický kurz pro žáky ze tříd 7.A8, 3.A4 - Mgr. J.Jelínková, Mgr. M.Ságlová, Mgr. Z.Zákutný
  DVPP - STÁŽ - FRANCIE
  stáž na Lycée Joffre Montpellier - Dr. M.Krahulíková
  EX HV
  09:00 - 09:55 kapela Free Birds uvádí tématický koncert - legendární festival WOODSTOCK 1969 - Vrchlického divadlo Louny - žáci ze tříd+doprovod: 1.A8-Číž, 2.A8-St, 3.A8-Ře, 4.A8-HVA, 5.A8-Vch, 6.A8-Kl - vstupné 50,- Kč
 • 6.6
  středa
  CTK
  cykloturistický kurz pro žáky ze tříd 7.A8, 3.A4 - Mgr. J.Jelínková, Mgr. M.Ságlová, Mgr. Z.Zákutný
  DVPP - STÁŽ - FRANCIE
  stáž na Lycée Joffre Montpellier - Dr. M.Krahulíková
  EX HV
  09:00 - 09:55 kapela Free Birds uvádí tématický koncert - legendární festival WOODSTOCK 1969 - Vrchlického divadlo Louny - žáci ze třídy+doprovod: 1.A4-Kl,Va - vstupné 50,- Kč
 • 7.6
  čtvrtek
  CTK
  cykloturistický kurz pro žáky ze tříd 7.A8, 3.A4 - Mgr. J.Jelínková, Mgr. M.Ságlová, Mgr. Z.Zákutný
  DVPP - STÁŽ - FRANCIE
  stáž na Lycée Joffre Montpellier - Dr. M.Krahulíková
 • 8.6
  pátek
  ADAM RIES
  závěrečné kolo matematické soutěže Adam Ries - Gymnázium Annaberg Buchholz (SRN) - L.Krylová (1.A8) - organizuje Mgr. I.Vernerová
  CTK
  cykloturistický kurz pro žáky ze tříd 7.A8, 3.A4 - Mgr. J.Jelínková, Mgr. M.Ságlová, Mgr. Z.Zákutný
  DVPP - STÁŽ - FRANCIE
  stáž na Lycée Joffre Montpellier - Dr. M.Krahulíková
 • 9.6
  sobota
  ADAM RIES
  závěrečné kolo matematické soutěže Adam Ries - Gymnázium Annaberg Buchholz (SRN) - L.Krylová (1.A8) - organizuje Mgr. I.Vernerová
 • 10.6
  neděle
 • 11.6
  pondělí
  DVPP - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
  specializační studium - školní koordinátor environmentální výchovy - Praha - Mgr. L.Rychtrová
  BAKALÁŘI
  zápis známek
  DVPP - STÁŽ - FRANCIE
  stáž na Lycée Joffre Montpellier - Dr. M.Krahulíková
  ČMOS PŠ
  08:55 - 09:40 schůzka členů ČMOS PŠ GVH Louny
 • 12.6
  úterý
  DVPP D
  dějepisný seminář - vzdělávací webová stránka IWITNESS - Praha - Mgr. J.Řeřicha
  FOTOGRAFOVÁNÍ
  žáků školy a učitelského sboru - organizuje pí I.Sušická
  DVPP - STÁŽ - FRANCIE
  stáž na Lycée Joffre Montpellier - Dr. M.Krahulíková
 • 13.6
  středa
  DVPP - STÁŽ - FRANCIE
  stáž na Lycée Joffre Montpellier - Dr. M.Krahulíková
  OR AŠSK
  15:00 okresní rada Asociace školních sportovních klubů Louny - Union - Mgr. J.Jelínková, Mgr. M.Ságlová
 • 14.6
  čtvrtek
  DVPP - IKAP B
  setkání lídrů POLYTECHNIK BIOLOGIE - OMS - Ústí n/L - Mgr. M.Krupková
  DVPP - STÁŽ - FRANCIE
  stáž na Lycée Joffre Montpellier - Dr. M.Krahulíková
  PAHORKATINA DŽBÁN
  12:40 - 13:25 komentovaná prohlídka výstavy Pahorkatina Džbán - žáci ze třídy 3.A8 - Ing. H.Csonková
 • 15.6
  pátek
  DVPP - STÁŽ - FRANCIE
  stáž na Lycée Joffre Montpellier - Dr. M.Krahulíková
 • 16.6
  sobota
 • 17.6
  neděle
 • 18.6
  pondělí
  4. KLASIFIKAČNÍ PORADA - PŘÍPRAVA
  třídní učitelé připraví do sborovny třídní výkazy k zápisu prospěchu žáků své třídy
  TŘÍDNÍ VÝLET
  Máchovo jezero - žáci ze třídy 4.A8 - Mgr. I.Vernerová
 • 19.6
  úterý
  TŘÍDNÍ VÝLET
  Máchovo jezero - žáci ze třídy 4.A8 - Mgr. I.Vernerová
  MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
  11:45 - 13:25 beseda - migrace v dnešní žurnalistice - žáci ze třídy 5.A8 - redaktor týdeníku Respekt - organizuje Mgr. Z.Zákutný
 • 20.6
  středa
  TŘÍDNÍ VÝLET
  Bedřichov - Jizerské hory - žáci ze třídy 2.A4 - Dr. I.Slavíková, Mgr. L.Čížová
  TŘÍDNÍ VÝLET
  Máchovo jezero - žáci ze třídy 4.A8 - Mgr. I.Vernerová
  EU - KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
  07:10 - 08:45 Evropská Unie - komunikační sítě - Ing. B. Kurka - žáci ze Svs ze tříd 7.A8, 3.A4 - Mgr. V.Vojtěch
 • 21.6
  čtvrtek
  TŘÍDNÍ VÝLET
  Jenišov - Horní Planá - žáci ze třídy 5.A8 - Mgr. Z.Zákutný
  TŘÍDNÍ VÝLET
  Červený Hrádek - žáci ze třídy 6.A8 - Mgr. L.Rychtrová
  TŘÍDNÍ VÝLET
  Bedřichov - Jizerské hory - žáci ze třídy 2.A4 - Dr. I.Slavíková, Mgr. L.Čížová
  OSLAVY
  11:45 - 12:30 100 let české státnosti - pěvecké vystoupení žáků školy na Mírovém náměstí v Lounech - pí E.Kleinová
  RODIČE 2018/2019
  16:00 schůzka se zákonnými zástupci žáků ze třídy 1.A8 - primy osmiletého studia školního roku 2018/2019 - učebna č.32
  RODIČE 2018/2019
  17:00 schůzka se zákonnými zástupci žáků ze třídy 1.A4 čtyřletého studia školního roku 2018/2019 - učebna č.32
 • 22.6
  pátek
  TŘÍDNÍ VÝLET
  Jenišov - Horní Planá - žáci ze třídy 5.A8 - Mgr. Z.Zákutný
  TŘÍDNÍ VÝLET
  Červený Hrádek - žáci ze třídy 6.A8 - Mgr. L.Rychtrová
  TŘÍDNÍ VÝLET
  Bedřichov - Jizerské hory - žáci ze třídy 2.A4 - Dr. I.Slavíková, Mgr. L.Čížová
  DVPP CH
  08:00 - 14:00 workshop - Unipetrol Záluží - Mgr. M.Krupková
 • 23.6
  sobota
  TŘÍDNÍ VÝLET
  Jenišov - Horní Planá - žáci ze třídy 5.A8 - Mgr. Z.Zákutný
 • 24.6
  neděle
  TŘÍDNÍ VÝLET
  Jenišov - Horní Planá - žáci ze třídy 5.A8 - Mgr. Z.Zákutný
 • 25.6
  pondělí
  4. KLASIFIKAČNÍ PORADA - PŘÍPRAVA
  07:10 - 12:30 třídní učitelé diktují zástupci ředitele klasifikaci a absenci žáků své třídy do Bakalářů podle časového rozpisu
  VÝUKA
  07:10 - 12:30 vyučování probíhá podle rozvrhu a suplování od 0. do 5. vyučovací hodiny
  4. KLASIFIKAČNÍ PORADA
  13:00 třídní učitelé informují o prospěchu, chování a absenci žáků ve třídě, doplňují je vyučující ve třídě
 • 26.6
  úterý
  PŘÍPRAVA NA SOČ
  na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích - P.Stejskalová (1.A4) - pedagogický doprovod Mgr. L.Rychtrová
  VÝUKA
  07:10 - 12:30 vyučování probíhá podle rozvrhu a suplování od 0. do 5. vyučovací hodiny
  UČEBNICE
  08:00 - 09:40 žáci ze tříd 1.A8 - 4.A8 odevzdávají učebnice
 • 27.6
  středa
  BURZA UČEBNIC
  pro žáci ze tříd 4.A8 - 3.A4 na dvoře školy
  PŘÍPRAVA NA SOČ
  na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích - P.Stejskalová (1.A4) - pedagogický doprovod Mgr. L.Rychtrová
  UČEBNICE
  08:00 - 10:40 žáci ze tříd 1.A8 - 3.A8 dostávají učebnice na školní rok 2018/2019
 • 28.6
  čtvrtek
  ZÁJMOVÝ DEN
  pro všechny žáky GVH - podle pokynů vyučujících
 • 29.6
  pátek
  VYSVĚDČENÍ
  08:00 třídní učitelé provedou rozbor klasifikace, chování a absence žáků své třídy a předají vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2017/2018
 • 30.6
  sobota

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"