Plán akcí 1.4.2018 - 30.4.2018

 • 1.4
  neděle
 • 2.4
  pondělí
  SVÁTEK
  Velikonoční pondělí
 • 3.4
  úterý
  EKOLOGICKÁ VÝCHOVA
  jarní pobyt s ekologickou výchovou - Hejnice u Liberce - středisko Střevlík - žáci ze třídy 1.A8 - Mgr. M.Krupková, Mgr. L.Rychtrová
 • 4.4
  středa
  OK FO E,F
  okresní kolo Fyzikální olympiády - kategorie E (žáci ze třídy 4.A8), F (žáci ze třídy 3.A8) - DDM Žatec - doprovod ZZ žáka
  EKOLOGICKÁ VÝCHOVA
  jarní pobyt s ekologickou výchovou - Hejnice u Liberce - středisko Střevlík - žáci ze třídy 1.A8 - Mgr. M.Krupková, Mgr. L.Rychtrová
 • 5.4
  čtvrtek
  KK OČJ II.
  krajské kolo Olympiády v českém jazyce - kategorie II. - J.Sušická (7.A8) - Ústí n/L - doprovod I.Sušická
  EKOLOGICKÁ VÝCHOVA
  jarní pobyt s ekologickou výchovou - Hejnice u Liberce - středisko Střevlík - žáci ze třídy 1.A8 - Mgr. M.Krupková, Mgr. L.Rychtrová
  DVPP - NJ
  filmy ve výuce NJ - PPP Teplice - Mgr. H.Vorlová
  2. SCHŮZKA S RODIČI
  informace o prospěchu, chování, absenci žáků
 • 6.4
  pátek
  EKOLOGICKÁ VÝCHOVA
  jarní pobyt s ekologickou výchovou - Hejnice u Liberce - středisko Střevlík - žáci ze třídy 1.A8 - Mgr. M.Krupková, Mgr. L.Rychtrová
  KK BIO B
  krajské kolo Biologické olympiády kategorie B - P.Stejskalová (1.A4), A.Heřtová (6.A8) - Gymnázium Teplice - Mgr. V.Zlatohlávek
 • 7.4
  sobota
  DVPP - AJ
  konference pro učitele Aj - Funtactic life 2018 - Praha - Mgr. A.Studenovská
  KK EUROREBUS
  08:30 krajské kolo Eurorebus - 1 reprezentační trojice ze všech tříd kromě 4.A8 a 4.A4 + 7 jednotlivců - Ústí n/L - Mgr. A.Studenovský, Mgr. I.Vernerová
 • 8.4
  neděle
 • 9.4
  pondělí
  BAKALÁŘI
  zápis známek
  EX ČJL
  09:55 - 11:35 Staré řecké báje a pověsti - žáci ze tříd 1.A8-HVA, 2.A8-Ve - Vrchlického divadlo Louny - vstupné 60,- Kč
 • 10.4
  úterý
  OK SOČ
  okresní kolo Středoškolské odborné činnosti - DDM Žatec - Mgr. Z.Zákutný
  EX BI, CH
  07:00 - 15:30 kurz Barevné látky: barvy kolem nás, anatomické muzeum - 1.LF UK Praha - žáci ze třídy 6.A8 - Mgr. L.Rychtrová
  EX ČJL
  08:45 - 10:30 POVÍDKY - A.P.Čechov - žáci ze tříd 4.A8-HVA, 5.A8-Vch, 1.A4-Ho, 2.A4-Kl - Vrchlického divadlo Louny - vstupné 60,- Kč
  PŘEDNÁŠKA
  09:55 - 11:35 Mýty o potravinách a výživě - prof. Dostálová (VŠCHT) - žáci ze třídy 3.A4, Bis, Chs (7.A8+3.A4, 8.A8+4.A4) - organizuje Ing. H.Csonková
  3. KLASIFIKAČNÍ PORADA
  16:15 třídní učitelé informují o prospěchu, chování a absenci žáků ve třídě, doplňují je vyučující ve třídě
 • 11.4
  středa
  JEDEN SVĚT
  08:30 - 09:45 projekce č. 2 - Městská knihovna Louny - žáci ze tříd 1.A8-Je, 2.A8-Sá - vstupné 50,- Kč
  MZ JARO 2018
  11:45 - 15:00 Školní maturitní komisař - SOŠ Louny - Mgr. Z.Zákutný
  MZ JARO 2018
  12:00 - 14:10 společná část maturitní zkoušky - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - písemná práce - žáci ze tříd 8.A8, 4.A4 - učebny č. 3-Je, 6-Ry, 7-Sá, 11-St
  MZ JARO 2018
  12:00 - 14:35 společná část maturitní zkoušky - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - písemná práce - SPUO-1 - učebna č. 8-Kru
 • 12.4
  čtvrtek
  OK BIO D
  okresní kolo Bilologické olympiády - kategorie D (žáci ze tříd 1.A8, 2.A8) - DDM Žatec - Mgr. M.Krupková
  JPZ 2018
  08:30 - 10:00 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky- JPZ9 (4leté gymnázium) - test MATEMATIKA - učebny č. 3-Cs, 6-Tu, 7-Ve
  JEDEN SVĚT
  09:00 - 10:45 Rádio Kobání - žáci ze tříd 5.A8-Sá, 1.A4-Ri, 6.A8-Ře, 2.A4-Je - Loutkové divadlo Louny - vstupné 50,- Kč
  JPZ 2018
  10:50 - 12:10 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky- JPZ9 (4leté gymnázium) - test ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - učebny č. 3-Cs, 6-Tu, 7-Ve
  JEDEN SVĚT
  11:00 - 12:45 Rádio Kobání - žáci ze tříd 7.A8-Ho, 3.A4-Ba, 8.A8-Stá, 4.A4-Ma - Loutkové divadlo Louny - 4 vyučující - vstupné 50,- Kč
  PŘEDNÁŠKA
  11:45 - 12:30 O konceptu trvale udržitelného zemědělství - Ing. Eva Baldassarre Švecová - Botanický ústav AV ČR - žáci ze tříd 5.A8, 1.A4 - organizuje Mgr. L.Rychtrová
 • 13.4
  pátek
  KR AŠSK
  krajská rada Asociace školních sportovních klubů - Janov n/N - Mgr. J.Jelínková
  DVPP - CH
  chemický kurz pro učitele - Poznáváme svět kolem nás - PřF UK Praha - Mgr. L.Rychtrová
  JPZ 2018
  08:30 - 10:00 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky- JPZ5 (8leté gymnázium) - test MATEMATIKA - učebny č.3-Cs, 6-St, 7-Tu
  JEDEN SVĚT
  08:30 - 10:15 Aktivistka - žáci ze tříd 3.A8-HVA, 4.A8-Vch - aula SOŠ Louny - vstupné 50,- Kč
  JPZ 2018
  10:50 - 12:10 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky- JPZ5 (8leté gymnázium) - test ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - učebny č. 3-Cs, 6-St, 7-Tu
 • 14.4
  sobota
  KR AŠSK
  krajská rada Asociace školních sportovních klubů - Janov n/N - Mgr. J.Jelínková
 • 15.4
  neděle
  KR AŠSK
  krajská rada Asociace školních sportovních klubů - Janov n/N - Mgr. J.Jelínková
 • 16.4
  pondělí
  DVPP - ČJL
  Netradiční hodiny českého jazyka a lietratury - Descartes Praha - Mgr. J.Honsová
  DVPP - ČJL
  Rozvoj čtenářské gramotnosti na SŠ - NIDV Ústí n/L - Mgr. J.Řeřicha
  JPZ 2018
  08:30 - 10:00 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky- JPZ9 (4leté gymnázium) - test MATEMATIKA - učebna č.3-Ve
  JPZ 2018
  10:50 - 12:10 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky- JPZ9 (4leté gymnázium) - test ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - učebna č.3-Ve
 • 17.4
  úterý
  OK MO Z6,Z7,Z8
  okresní kolo Matematické olympiády - kategorie Z6 (žáci ze třídy 1.A8), Z7 (žáci ze třídy 2.A8) , Z8 (žáci ze třídy 3.A8) - DDM Žatec - Mgr. I.Vernerová
  JPZ 2018
  08:30 - 10:00 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky- JPZ5 (8leté gymnázium) - test MATEMATIKA - učebna č.3-Je, č.6-Sá
  JPZ 2018
  10:50 - 12:10 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky- JPZ5 (8leté gymnázium) - test ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - učebna č.3-Je, č.6-Sá
 • 18.4
  středa
  KK CHO C
  krajské kolo Chemické olympiády kategorie C - M.Folber (1.A4) - Ústí n/L - Ing. H.Csonková
 • 19.4
  čtvrtek
  DVPP - M
  Brána matematikou otevřená - ZČÚ Plzeň - Mgr. D.Zrůst
  PŘEDNÁŠKA
  10:50 - 11:35 Polymerní nanočástice aneb den D na plážích rakoviny - Mgr. Babuka (VŠCHT) - Bis, Chs (7.A8+3.A4, 8.A8+4.A4) - organizuje Ing. H.Csonková
 • 20.4
  pátek
  BAKALÁŘI
  zápis známek
  DVPP - M
  Brána matematikou otevřená - ZČÚ Plzeň - Mgr. D.Zrůst
 • 21.4
  sobota
 • 22.4
  neděle
 • 23.4
  pondělí
  4. KLASIFIKAČNÍ PORADA - PŘÍPRAVA
  třídní učitelé tříd 8.A8, 4.A4 připraví do sborovny třídní výkazy k zápisu prospěchu žáků své třídy
  OK BIO C
  07:00 - 14:00 okresní kolo Bilologické olympiády - kategorie C (žáci ze tříd 3.A8, 4.A8) - DDM Žatec - Mgr. L.Rychtrová
 • 24.4
  úterý
  DVPP - I
  Microsoft roadshow - Praha - Mgr. D.Zrůst
  DVPP - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
  specializační studium - školní koordinátor environmentální výchovy - Ústí n/L - Mgr. L.Rychtrová
  PŘEDNÁŠKA
  11:45 - 12:30 ukázková hodina - aktivní interpretace básně (příprava nejen na maturitu) - projekt IKAP ÚK - Mgr. Linda Wiedermannová - PF UJEP Ústí n/L - žáci ze třídy 6.A8 - Mgr. J.Řeřicha
 • 25.4
  středa
  DVPP - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
  specializační studium - školní koordinátor environmentální výchovy - Ústí n/L - Mgr. L.Rychtrová
  EX Z
  10:50 - 12:30 vzdělávací projekt Planeta Země 3000 - MYANMAR - divoká cesta do Barmské říše - žáci ze tříd 1.A8-Kl, 2.A8-Zr, 3.A8-Va, 4.A8-HVA, 5.A8-Zá, 1.A4-Číž, 6.A8-Ri, 2.A4-Vo, 7.A8-Ca, 3.A4-Ře - VD Louny - 70,- Kč
 • 26.4
  čtvrtek
  KK SOČ
  krajské kolo Středoškolské odborné činnosti - Ústí n/L - Mgr. Z.Zákutný - Nedvěd M.- 4.A4 -historie
  4. KLASIFIKAČNÍ PORADA - PŘÍPRAVA
  07:10 - 14:00 třídní učitelé tříd 8.A8, 4.A4 diktují zástupci ředitele klasifikaci a absenci žáků své třídy do Bakalářů podle časového rozpisu
  4. KLASIFIKAČNÍ PORADA
  14:00 pro žáky ze třír 8.A8, 4.A - třídní učitelé informují o prospěchu, chování a absenci žáků ve třídě, doplňují je vyučující ve třídě
 • 27.4
  pátek
  PZ 2018
  vyhlášení výsledků PZ 2018
  KK FO E
  krajské kolo Fyzikální olympiády - kategorie E - Černíček M.-4.A8 - DDM Ústí n/L - Mgr. D.Zrůst
 • 28.4
  sobota
 • 29.4
  neděle
 • 30.4
  pondělí
  VYSVĚDČENÍ, ROZLOUČENÍ
  předání vysvědčení žákům ze tříd 8.A8, 4.A4 za 2. pololetí 2017/2018, rozloučení maturantů se školou

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"